Domů > Pro studenty

Pro studenty

CO JE PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

Zkusili jste se už někdy zamyslet nad tím, kolik každodenních a v podstatě „samozřejmých” činností kolem nás probíhá „nějakým” způsobem a co vlastně tyto nutné činnosti „procesuje” a řídí? Jak se vyrábí potraviny, benzín nebo léky či jakými způsoby vzniká teplo a energie?

Obor každodenního života

S procesním inženýrstvím se lze setkat prakticky kdekoliv. Jeho typické zastoupení najdeme v petrochemickém, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu, výrazné zastoupení má ale například v energetice či automobilovém průmyslu. Díky procesnímu inženýrství jsme schopni získat:

 • koncepční řešení energetických systémů,
 • potraviny a nápoje,
 • benzín a naftu,
 • papír,
 • léky,
 • energii,
 • čisté ovzduší,
 • zpracování odpadů,
 • a tak bychom mohli pokračovat.

Na obrázku níže jsou uvedeny tři příklady. Cílem je ze základní suroviny získat produkt. Ten lze získat právě díky určitému procesu, tedy díky něčemu, co řeší procesní inženýrství.

schema_proces

Co si pod tím představit

Procesní inženýrství není pestrý obor jenom z pohledu zastoupení v průmyslových odvětvích nebo komunální sféře, je pestrý také tím, čím se zabývá. Jedná se o koncepční a komplexní řešení, tj. od investičního plánování až po detaily. Řeší se:

 • návrh procesu a zařízení (aparátů), která proces zajišťují,
 • minimalizace spotřeby energie, vzniku odpadů a škodlivých emisí v souladu s legislativou pro ochranu životního prostředí,
 • aplikace podobných principů v různých procesech (např. operaci „výměna tepla“ lze použít jak v energetickém využití biomasy či odpadů, tak v potravinářském průmyslu atd.),
 • řízení procesů (automatizace, regulace, optimalizace),
 • technologický a konstrukční návrh zařízení za použití výsledků experimentů, počítačové podpory a zpětné vazby z konkrétních realizací,
 • veškeré ekonomické aspekty (cena, investiční, provozní a mzdové náklady apod.).

Procesní inženýrství navíc ke všem těmto činnostem přistupuje maximálně komplexně a propojuje je tak, aby byl respektován přístup na bázi tří základních aspektů „3E” (Energy + Economy + Environment).

PROČ JÍT STUDOVAT PRÁVĚ K NÁM

MÁME NA VÁS ČAS

Ikona_lupaCas
 • věnujeme se studentům nad rámec výuky
 • preferujeme osobní styl výuky v malých skupinkách
 • časté konzultace
Ikona_lupaFirmy2

SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI

 • studenty zapojujeme do reálných projektů, neděláme bakalářky a diplomky do šuplíku
 • zapojení studentů do probíhajících projektů i mimo závěrečné práce
 • naše aktuální „know-how“ přenášíme do výuky

MÁME VÝBORNÉ ZÁZEMÍ

Ikona_lupaZazemi
 • špičkově vybavené laboratoře
 • moderní vybavení (PC, měřicí zařízení, 3D tisk, VR)
 • profesionální software (jak komerční, tak vyvíjený na ÚPI), který dále rozšiřujeme
Ikona_lupaUplatneni

NAŠI ABSOLVENTI JSOU VELMI ŽÁDANÍ

 • široké uplatnění našich absolventů napříč obory
 • stabilní obor i v jakékoli krizové situaci díky stálé nabídce práce

JSME PRESTIŽNÍ ÚSTAV

Ikona_lupaPrestiz
 • jsme prestižní ústav v českém i mezinárodním měřítku
 • u nás vznikla myšlenka a vlastní realizace projektu NETME Centre
 • podílíme se na velkém počtu strategických projektů v rámci EU, ČR, průmyslové i komunální sféře
 • naše projekty dosahují špičkového uplatnění v různých oblastech
 • řešení komplexních problémů v průmyslové a komunální sféře

JAK PROBÍHÁ STUDIUM

Náš pohled na výuku

Jak již bylo uvedeno, procesní inženýrství je obor s velkou šířkou záběru, z čehož pramení jedinečné uplatnění v praxi. Právě tím, že zaměření je tak široké, dostanete během studia unikátní možnost budovat si nadhled nad celým oborem anebo se zaměřit na konkrétní problematiku, která vás oslovuje, je vám vlastní a bude vás bavit.

V rámci výuky se snažíme držet menší skupinky, ke kterým tak můžeme přistupovat mnohem pečlivěji a můžeme jim věnovat čas. A to hodně času. Řešíme mnoho projektů, ale práce se studenty nás naplňuje a chceme vám předat co nejvíce. Kdykoliv budete potřebovat poradit, stačí se ozvat a budeme se vám věnovat. Jsme tu pro vás. A to nebereme jako marketingovou frázi!

V 1. ročníku magisterského studia začnete budovat potřebný teoretický základ. Z předmětů vás čeká bilancování procesních a energetických systémů, energie a emise, tepelné, mechanické a hydraulické pochody nebo konstrukce procesních zařízení. Ve 2. ročníku na řadu přicházejí odborné předměty se zaměřením například na realizaci investičních záměrů, řízení projektů, projektování a řízení procesů. Součástí studia jsou i metody redukce či optimalizace spotřeby energie s minimalizací tvorby emisí, posuzování míry rizik spojených s provozováním složitých procesních zařízení a procesy pro zpracování a využití odpadů. A výrazná nabídka volitelných předmětů.

I přesto, že studium na našem ústavu není jednoduché a zabere Vám čas, snažíme se, abyste měli možnost už během studia pracovat ve firmách a získávat tak cenné zkušenosti a praxi. Pokud to jde, vytváříme rozvrh tak, abyste se mohli alespoň jeden až dva dny v týdnu věnovat praxi.

Všechno v češtině?

Ne! Myslíme si, že cizí jazyky jsou v dnešní době nutnost, a proto máme tři předměty v angličtině. Není to v žádném případě z důvodu, že bychom vám chtěli studium u nás zkomplikovat, berte to spíše jako příležitost, kdy máte možnost konečně začít mluvit a slyšet danou problematiku jinak, než v češtině, tzn. v angličtině, která je celosvětovým jazkyem ve všech oblastech. Z našich zkušeností je to také velmi dobrá příprava na Erasmus.

A když mluvíme o Erasmu, máte u nás dveře otevřené napříč celou Evropou. Tím, že procesní inženýrství je velmi široký obor, můžete si Erasmus přizpůsobit svému zájmu. Přednostně spolupracujeme se třemi renomovanými univerzitami ve známých evropských městěch (Trondheim, Augsburg a Paříž), naši studenti už ale navštívili více než 20 různých univerzit po celé Evropě. Nemusíte se limitovat jenom programem Erasmus+, můžete využít i další programy nabízené naší fakultou a vyrazit do celého světa. Zároveň se nemusíte bát uznávání předmětů, snažíme se vyjít vstříc a nebránit Vám v získávání zkušeností v zahraničí. Více k Erasmu píšeme zde.

Zároveň také v rámci magisterského studia nabízíme možnost studovat tzv. Double Diploma, kdy ve spolupráci s University of Applied Sciences Augsburg, Německo (AUAS) umožňujeme studentům absolvovat první rok u nás a druhý rok právě v Německu. Studium v Augsburgu probíhá v cizím jazyce a díky tomu máte možnost výrazně zlepšit i svoji jazykovou základnu. Na konci studia obdržíte dva tituly - Inženýr (Ing.) na VUT a Master of Engineering (M. Eng) na AUAS Augsburg. Více k tomuto typu studia se dozvíte zde.

Vyzkoušíme si něco?

Ano! Aby naše výuka nebyla pouze teoretická, vezmeme vás do našich laboratoří a zkušeben. Ukážeme Vám je a tam, kde je to možné, si rovnou vyzkoušíte, jak se v nich pracuje. V rámci svých závěrečných prací budete moct využít všechny naše laboratoře či zkušebny a společně s tím i jejich špičkové vybavení. O našich laboratořích a zkušebnách se dočtete zde.

V rámci naší činnosti se věnujeme řadě projektů. Díky nim rozšiřujeme naše „know-how“ a zkušenosti, které vám následně předáváme ve výuce. K účasti na řešení našich probíhajících projektům se nejčastěji dostanete během svých závěrečných prací. V rámci vaší odbornosti vás ale také můžeme oslovit ke spolupráci i mimo závěrečné práce. Budete tak mít příležitost podílet se na aktuálně řešených tématech a získat díky tomu lepší startovací pozici ve vaší kariéře.

ČINNOSTI ÚSTAVU

Jsme rozděleni na odborné sekce, které vznikly přirozenou cestou na základě řešení prestižních strategických projektů (např. národní programy výzkumu, NETME Centre, Centrum kompetence pro energetické využití odpadů), stěžejní odborné a pedagogické činnosti a realizací v průmyslové komerční a komunální sféře. Sekce pokrývají řadu oblastí výzkumu i realizací a zajišťují výuku relevantních předmětů.

Činnosti jednotlivých sekcí ústavu se vzájemně prolínají, což umožňuje řešení velkých výzkumných i komerčních projektů, kdy jako ústav můžeme nabídnout znalosti a šířku odbornosti, kterých většina firem není schopna. Podílíme se tak na řadě dlouhodobých projektů, které jsou unikátní a které nám umožňují rozšiřovat naše zkušenosti a kontakty v průmyslové sféře. Zároveň se snažíme do těchto projektů zapojovat i studenty, kteří tak mají možnost podílet se např. v rámci svých závěrečných prací na velmi zajímavých tématech. O jednotlivých sekcích a projektech, na kterých se podílejí, se dočtete na stránce Pro komerční partnery.

Ať už v rámci našich projektů, tak i mimo ně, se zabýváme výzkumem. Především ale takovým, který má přímý dopad na realizaci zcela nových výsledků výzkumu v praxi. Video (Clean Ocean Project) názorně demonstruje, co všechno znalost disciplín procesního inženýrství umožňuje. Využíváme také naši širokou experimentální základnu. Videa z některých laboratoří najdete níže, více informací potom zde.

Díky práci na prestižních projektech se můžeme pyšnit řadou patentů či užitných nebo funkčních vzorů. Vyvíjíme také řadu vlastních softwarových systémů, často zcela unikátních, které slouží jak pro naše potřeby, tak rovněž našim partnerům v komerční sféře. O našich produktech se dočtete zde.

Videa z našich laboratoří

sedo-zelene-pruhy-big

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI
DOTAZŮ SE VÁM BUDEME
RÁDI VĚNOVAT

arrows-icon

Chcete se přihlásit?
Chcete se pobavit o možnostech studia?
Nebo se jen chcete na něco zeptat?
Jsme Vám k dispozici na uvedených kontaktech.

 

Kdykoli můžete jako první kontakt zvolit:
tel.: +420 541 142 324
e-mail: losak.p@fme.vutbr.cz
a budete nasměrování dle vašeho zájmu.