Domů > Pro studenty > Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorské studium zakončené získáním titulu Ph.D. (doktor) lze považovat za jednu ze stěžejních aktivit Ústavu procesního inženýrství (ÚPI). Doktorská témata jsou zaměřena na zvládnutí teoretických, experimentálních a aplikačních úloh s konkrétně definovaným potenciálním praktickým, resp. realizačním výstupem, a na našem ústavu jsou zájemci vždy vypisována individuálně a na míru.

Ústav procesního inženýrství (ÚPI) umožňuje zájemcům o doktorské studium zaměřit téma doktorského studia do některého z těchto Doktorských studijních programů:

  • D-KPI-P Konstrukční a procesní inženýrství - tento program představuje rozsáhlou oblast zahrnující řadu dílčích oborů, resp. specializací podporujících individuální doktorské studium tematicky cílené do oblasti konstrukčního a procesního inženýrství.
  • D-ENE-P Energetické inženýrství - tento program představuje rozsáhlou oblast zahrnující řadu dílčích oborů, resp. specializací podporujících individuální doktorské studium tematicky cílené do oblasti energetiky, procesní energetiky anebo do průnikové oblasti společné energetice i procesnímu inženýrství.

Průběh a vedení doktorského studia

Doktorské studium má na ÚPI dlouhodobou tradici a je vedeno zcela systematicky a v duchu následujících zásad a charakteristik:

  • Vedoucím školitelem doktoranda je vždy zkušený pracovník a každý doktorand dostává zároveň také i tzv. školitele-specialistu, kterým je většinou špičkový specialista pro dané téma, resp. špičkový odborník z průmyslové praxe. Tím je zajištěna využitelnost výsledků doktorské dizertační práce.
  • Tématem dizertačních prací jsou vždy „živé projekty“, tzn. předmět řešení je aktuálně žádaný a pochází buď z průmyslové praxe či komunální sféry, mezinárodních projektů, konzultační činnosti apod.
  • Téma doktorské dizertační práce je vždy přizpůsobeno orientaci doktoranda; jinými slovy: pokud je doktorandovi bližší teoretická práce, zabývá se řešením v této oblasti, pokud je však prakticky orientován, téma je zaměřeno více na experimentální a aplikační, popř. realizační činnost. Vždy však je doktorand veden tak, aby dokázal komunikovat se spolupracovníky jinde, což rozšiřuje jeho možnosti a schopnosti a zvyšuje potom dále jeho cenu na trhu práce.
  • Doktorskému studiu je na ÚPI věnována mimořádná pozornost i z hlediska materiálního a technického zabezpečení a komfortu pracovního prostředí. V tomto směru patří zajištění na ÚPI (na základě srovnání s pracovišti doktorandů po celém světě) mezi absolutní světovou špičku.
  • Doktorandi jsou zapojováni do řešení různých projektů nebo zakázek z praxe, kde mají možnost již během studia aplikovat výsledky své práce, popř. zajistit si možnost výdělku mimo stipendium a odměny.

Možnosti uplatnění

Sféra působnosti se nachází v oblastech popsaných na těchto stránkách, přičemž absolventi doktorského studia mají možnost prokázat se svou odbornou činností a již během tohoto studia většinou uzavírají předběžné dohody o pracovním poměru. Titul Ph.D. je respektován u nás i v zahraničí.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Každému doktorandovi poskytuje ÚPI podporu a nabízí individuální možnosti stáží, zahraničních pobytů či zahraniční spolupráce zaměřené dle konkrétního tématu studia doktoranda v rámci řešení mezinárodních projektů, stáží, mezinárodních konferencí a konkrétních aktuálních výzkumných a vývojových aktivit.

Kontakt

Bližší informace k doktorskému studiu na ÚPI poskytne:

doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
budova A1, 9. patro, dveře 923
e-mail: zdenek.jegla@vut.cz
tel.: +420 54114 2371