Domů > Profil ústavu

Profil ústavu

Charakteristika ústavu a jeho činnosti

  • Renomované moderní pracoviště uznávané nejen v České republice, ale i v evropském a světovém měřítku.
  • Využití tradičních prvků seriózního oboru a nových prvků umožňujících zajišťovat vzdělání v souladu se současným stavem a potřebami průmyslu a komunální sféry, výzkumu a vývoje, potřebami společnosti a požadavky na profil absolventa.
  • Každý z pracovníků ústavu má své místo a svou úlohu, aby bylo maximálně využito jeho možností a schopností ve prospěch rozvoje ústavu a předávání znalostí studentům.

Historie, současnost a budoucnost

  • 1960 – založeno základní pracoviště
  • 1991 – katedra procesního inženýrství
  • 1995 – Ústav procesního a ekologického inženýrství (ÚPEI)
  • 2009 – Na ÚPEI vznikla myšlenka a následně koncepce NETME Centra (www.netme.cz)
  • 2016 – Ústav procesního inženýrství (ÚPI) (ekologie resp. ochrana životního prostředí je součástí procesního inženýrství)
  • Současnost: ÚPI patří k vedoucím světovým pracovištím v oboru
  • Budoucnost: ÚPI bude reprezentovat jeden ze základních stavebních kamenů evropského prostoru pro procesní inženýrství a energetiku.

Činnosti ústavu

Zaměření činností ústavu vzniklo přirozeným vývojem na základě dlouhodobé úspěšné odborné a pedagogické činnosti. Aktivity jednotlivých sekcí (výzkuných skupin) se vzájemně prolínají a doplňují, což umožňuje pružně reagovat na řešení aktuálních úloh vycházejících z praxe.

fsi-logo-pro-web