Domů > Pro komerční partnery

Pro komerční partnery

Odborné sekce ústavu vznikly přirozenou cestou (na rozdíl od jiných pracovišť) na základě řešení prestižních strategických projektů (např. výzkumný záměr, národní program výzkumu, NETME Centre, Centrum kompetence pro energetické využití odpadů, strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie, laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost), stěžejní odborné a pedagogické činnosti a realizací v průmyslové komerční a komunální sféře. Sekce pokrývají řadu oblastí výzkumu a zajišťují výuku relevantních předmětů.

Činnosti jednotlivých sekcí ústavu se vzájemně prolínají na svých styčných plochách, což umožňuje řešení velkých výzkumných i komerčních projektů.

energy-simulations

Energetické systémy a simulační výpočty

Činnost se zaměřuje na problematiku efektivního využití energie v oblasti komunální a malé průmyslové energetiky...
ilustrace_laborator_energeticky_narocnych_procesu-1

Snižování energetické náročnosti procesů

Činnost se zaměřuje na optimalizaci průmyslových procesů i jednotlivých zařízení s cílem snížit spotřebu energie i provozních látek...
thermal-cleaning (1)

Termické procesy a čištění plynů

Činnost pokrývá oblast spalovacích procesů, oblast čištění spalin a odpadních průmyslových plynů a oblast využívání alternativních paliv...
komora_plamen_zezadu_sm-1

Výpočtové modelování dynamiky tekutin

Činnost se zaměřuje na simulace a modelování proudění v plynech, tekutinách i vícefázových systémech...
equipment-design (1)

Konstrukce zařízení

Činnost se zaměřuje na navrhování a kontroly procesních zařízení z pohledu pevnosti a životnosti v souladu s platnými normami a předpisy...
2018_zj_zj1-2

Navrhování a simulace tepelných zařízení

Činnost se zaměřuje na tepelně-hydraulický návrh a simulace procesních a energetických zařízení na výměnu tepla a jejich systémů...
fsi-logo-pro-web