Domů > Výzkum

Výzkum

Zaměření na praktické využití

Výzkumná činnost ústavu se převážně zaměřuje na aplikovaný výzkum, který využívá výsledků základního výzkumu a má za prioritní cíl vývoj a realizace. Postup bývá většinou následující:

 

 

Výzkum „od myšlenky k realizaci“

Příklad v potravinářském průmyslu:

 

Komplexní přístup

Výzkumnou a vývojovou činnost ústavu dobře dokumentuje odborná monografie, jejímž autorem je prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. a kterou vydalo v roce 2016 přední světové nakladatelství odborné literatury Springer:

 • Stehlik, P.: Up-to-Date Waste to Energy Approach. From Idea to Industrial Application, Springer International Publishing, Switzerland, Cham, 2016.

Oblasti výzkumné, vývojové a realizační činnosti

Seznam oblastí, v nichž je ústav aktivní, je dlouhý a postupně se vyvíjí, jak podrobně dokumentuje popis činností odborných sekcí v záložce pro komerční partnery. Mezi hlavní oblasti aktuálně patří:

 • Energetické využití odpadů a biomasy
 • Úspory energie pro průmyslovou i komunální sféru
 • Čištění spalin a jiných odpadních plynů
 • Systémy pro přenos tepla
 • Konstrukce zařízení a výpočtové modelování
 • Vývoj nových zařízení pro procesní průmysl, energetiku a komunální sféru

Podpora výzkumu, vývoje a realizace

 • Mezinárodní a národní výzkumné projekty a granty
 • Využití optimální kombinace experimentálního a teoretického přístupu, aplikace informačních technologií a realizací
  • spolupráce s Akademií věd České republiky (využití výsledků základního výzkumu)
  • spolupráce s komerční sférou (využití zpětné vazby z realizací, dat z průmyslových provozů a aplikací v komunální sféře)
 • Netradiční přístup umožňující efektivní využívání znalostí matematiky (optimalizace, statistika, atd.)
 • Unikátní experimentální základna
 • Tvorba vlastních softwarových systémů
fsi-logo-pro-web