Domů > Pro studenty > Okruhy témat závěrečných prací

Okruhy témat závěrečných prací

Vypisování témat závěrečných prací je na ÚPI koncipováno tak, aby studenti měli velkou míru svobody ve volbě zaměření. Tematické okruhy prací volně souvisejí se zaměřením odborných činností ústavu.

Každý okruh nabízí řadu témat a další mohou být připravena na míru. Vypsaná témata jsou rozsahem koncipována především pro bakalářské práce. Pokud vás nějaké téma zaujme i pro diplomovou práci, kontaktujte příslušného garanta a domluvte si konzultaci.

Jak se orientovat v okruzích témat

Pokud kliknete na některý z tematických okruhů uvedených níže, dostanete se na jeho popis a rozdělení na příslušné podokruhy. Na konci každého podokruhu si můžete zobrazit příslušná vypsaná témata - tato možnost vás posune v kompletním seznamu všech témat.

Kompletní seznam všech témat závěrečných prací naleznete zde:

Aktuální závěrečné práce v ak. roce 2023/2024 – seznam všech témat

Kompletní seznam všech témat

Okruhy témat

obr_tag_vb2

Využití odpadních substrátů a biotechnologie

Garant: Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.
obr_tag_vm2

Úsporná opatření pro průmysl i domácnosti

Garant: doc. Ing. Vítězslav Máša Ph.D.
obr_tag_dj2

Problematika emisí v průmyslu a energetice

Garant: Ing. David Jecha, Ph.D.
obr_tag_mp2

Odpady, jejich logistika, recyklace a výroba energie

Garant: Ing. Martin Pavlas, Ph.D
obr_tag_pl2

Konstrukční návrhy a inovace procesních celků

Garant: Ing. Pavel Lošák Ph.D.
obr_tag_zj2

Navrhování a modelování procesních a energetických systémů a zařízení

Garant: doc. Ing. Zdeněk Jegla Ph.D.
obr_tag_ps2

Spalovací procesy v průmyslu a energetice

Garant: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.