Domů > Pro studenty > Úprava závěrečných prací

Úprava závěrečných prací

Pro vypracování závěrečných prací existují pokyny na úrovni celého VUT, fakulty, i ústavu. Nejvíce konkrétní jsou instrukce ústavní.

  • Směrnice rektora 72/2017 popisuje obecné požadavky na kvalifikační práce (tj. disertační, diplomové a bakalářské), tedy jejich úpravu, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání.
  • Pokyn děkana 4/2020 je doplňkem výše uvedené směrnice rektora a upravuje řadu praktických parametrů zpracování prací, mj. druh papíru, počet výtisků, typ písma či způsob tisku.
  • Pravidla pro vypracování závěrečných prací na ÚPI obsahují konkrétní návody a příklady správného zpracování závěrečných prací.