Domů > Pro studenty > Mezinárodní inženýrské projektové týdny

Mezinárodní inženýrské projektové týdny

(INTERNATIONAL ENGINEERING PROJECT WEEKS – IEPW)

Ústav procesního inženýrství ve spolupráci s University of Applied Sciences Augsburg, Německo (AUAS) umožňuje studentům bakalářského (ale i magisterského a doktorského) studia účastnit se tzv. International Engineering Project Weeks (IEPW) – tj. mezinárodních inženýrských projektových týdnů, jež se pravidelně konají na ÚPI.

Jedná se o netradiční způsob, jak si mohou studenti v mezinárodní spolupráci vyzkoušet a i prakticky rozvíjet své osobní technické (inženýrské) dovednosti v mezioborově orientovaném procesním inženýrství formou řešení konkrétního průmyslového technického úkolu, resp. projektu (v duchu „každý dle svých možností“). Studentům bakalářského studia poslouží účast na IEPW jako praktická forma seznámení se s procesním inženýrstvím a současně, v případě zájmu, i jako vhodná příprava pro potenciální následné magisterské studium na ÚPI.

Cílem IEPW je praktickou formou přispívat k zintenzivnění společného mezinárodního výzkumu a vzdělávání studentů, doktorandů, mladých inženýrů a odborníků v oblasti procesního inženýrství formou specializovaných několikatýdenních intenzivních společných pracovních setkání v rámci řešení konkrétních výzkumně-inženýrských témat především z oblasti snižování energetické náročnosti procesů a jejich negativních dopadů na životní prostředí a optimalizace konstrukcí procesních zařízení.

IEPW probíhá na jaře anebo na podzim. Protože každého IEPW se účastní čeští i němečtí studenti a skupina nominovaných českých i německých odborníků, je společným řešitelským jazykem angličtina.

IEPW realizované v poslední době

 • IEPW - Autumn 2021 – řešené projektové téma: „Solid and Gaseous Fuel Combustion in Process Furnaces and Emission Reduction“ („Spalování pevných a plynných paliv v procesních pecích a redukce emisí“)
 • IEPW - Spring 2021 – řešené projektové téma: „The Computational Analysis of Fluid Flow Distribution in Design of Modern Integrated Equipment“ („Výpočtová analýza distribuce proudění v návrhu moderních integrovaných procesních zařízení“) - řešeno online z důvodu pandemie COVID19
 • IEPW - Autumn 2020 – řešené projektové téma: „Gas Microturbine as a Source of Energy for Small and Medium Enterprises“ („Plynová mikroturbína jako zdroj energie pro malé a střední podniky“)
Exkurze účastníků během IEPW - Autumn 2021
Exkurze účastníků během IEPW - Autumn 2021

Organizace a jak vše probíhá

 • Nejprve je na webu ÚPI, viz níže, vyhlášeno projektové téma IEPW, které formuluje mezinárodní tým supervizorů IEPW a s ním i termín konání IEPW (obvykle se vyhlašuje čtyřtýdenní projekt IEPW, téma je vyhlášeno minimálně tři měsíce před vlastním termínem konání IEPW).
 • Pro vyhlášené téma je ustanoven tým odborníků pro konzultační podporu studentských činností v projektu IEPW.
 • Na vyhlášené projektové téma se v termínu pro přihlašování závazně přihlašují zájemci (z řad studentů i doktorandů) formou emailového nebo osobního sdělení pověřené osobě. Účast studentů a doktorandů na IEPW je bezplatná.
 • Podle velikosti přihlášené skupiny zájemců se zhruba měsíc před vlastním konáním IEPW upřesní celkový rozsah vypsaného tématu, oblast činností, jež budou řešeny a harmonogram řešení.
 • První den vlastního řešení IEPW se pak zahajuje společným úvodním setkáním (Kick off Meeting) všech zainteresovaných, na němž supervizoři přihlášené studenty detailně seznámí s tématem a tým odborníků představí harmonogram řešení a způsob zapojení přihlášených studentů do (týmového) řešení projektového tématu.
 • Další dny již podle harmonogramu probíhá vlastní řešení tématu projektu studenty s podporou týmu odborníků. Součástí řešení mohou být (podle charakteru řešeného projektového tématu) společné exkurze, měření v laboratořích či výpočty na profesionálních softwarech.
 • V posledním týdnu konání IEPW pak studenti zpracovávají týmovou závěrečnou zprávu o výsledcích řešení projektu a chystají společnou prezentaci výsledků (obhajobu).
 • V poslední den konání IEPW se koná závěrečné společné setkání (Final Meeting) všech zainteresovaných, na němž studenti prezentují a obhajují komisi (sestavené z vybraných členů týmu participujících odborníků a supervizorů) dosažené výsledky a probíhá diskuse získaných poznatků a zkušeností.
Závěrečná obhajoba při IEPW - Autumn 2021
Závěrečná obhajoba při IEPW - Autumn 2021

Příští připravované IEPW, jeho téma a termín konání

IEPW - Autumn 2022

Téma: Strength Analysis of Modern Process Equipment (Pevnostní analýza moderních procesních zařízení)
Termín konání: 29.08. - 23.09.2022

Jak se zúčastnit příštího IEPW

Máte-li zájem zúčastnit se příštího IEPW kontaktujte nejpozději do: 15.07.2022

doc. Ing. Zdeněk JEGLA, Ph.D.
člen mezinárodního týmu supervizorů IEPW
e-mail: Zdenek.Jegla@vut.cz
tel.: +420 54114 2371
budova A1, 9. patro, dveře 923