Domů > Pro studenty > Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Možnosti a podmínky výjezdů studentů v rámci programu Erasmus+

ÚPI nabízí studentům 1. ročníku II. stupně (navazujícího magisterského studia) možnost studia na zahraničních univerzitách. V rámci programu Erasmus+ naši studenti nejčastěji vyjíždějí např. na následující univerzity, se kterými máme úzkou spolupráci:

 • University of Applied Sciences, Augsburg, Německo (studium v němčině)
 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norsko (studium v angličtině)

Rámcovou smlouvu má náš ústav uzavřenou ještě s univerzitou:

 • Université Paris-Est Marne-la-Vallée (studium ve francouzštině)

Podmínky výjezdu

 • Jedná se o zahraniční pobyt v délce jednoho semestru (nejlépe letní semestr 1. ročníku II. stupně). Lze za určitých okolností prodloužit.
 • Počítá se s šesti až osmi studenty (dle studijních výsledků či předchozího zapojení do činnosti ÚPI).
 • Počet studentů, kteří spolu mohou vyjet na jedno výjezdové místo závisí na formulaci bilaterální dohody s partnerskou univerzitou.
 • Studenti, kteří mají nárok na výjezd a chtěli by vyjet, ale nevyhovuje jim současná nabídka, se mohou pokusit (ve spolupráci s ÚPI a se zahraničním odd. FSI) zajistit si výjezd jinam. Kompletní seznam univerzit, na které je v rámci programu Erasmus+ možné vycestovat, je uveden zde.

Co musím splnit?

 • Přihlásit se do výběrového řízení v rámci fakulty – koná se většinou dvakrát ročně.
 • Znát cizí jazyk na požadované úrovni.
 • Vyplnit požadované formuláře – viz web fakulty.
 • Nechat si odsouhlasit vyučujícími předběžné uznání vybraných ekvivalentních předmětů (Dohoda o studiu).

Nenaruší výjezd na Erasmus můj časový plán?

 • Výjezd na Erasmus je nejvhodnější realizovat v letním semestru prvního ročníku magisterského studia. Naopak největší problémy způsobuje výjezd v letním semestru druhého ročníku magisterského studia.
 • Výjezd na Erasmus je často logisticky náročný, protože začátek a konec semestru na různých univerzitách nastává v jinou dobu. Vypořádat se s tímto faktem musejí studenti sami, a to i tehdy, pokud je časový plán na naší fakultě a cílové univerzitě neslučitelný. Proto pak může být jediným řešením prodloužení studia.
 • Studenti vyjíždějící na Erasmus sami zodpovídají za to, že na ÚPI před svým výjezdem složí zkoušky a získají zápočty ze zapsaných předmětů a nemají nárok na speciální zkouškové termíny. Pokud se zkouškové období na ÚPI časově kryje se začátkem semestru v navazujícím semestru na jiné univerzitě, musí se každý student sám rozhodnout, jak tuto situaci vyřeší. V některých případech to může vést k prodloužení studia o rok. To je zejména případ posledního semestru, kdy se zkouškové období na jiné univerzitě může krýt s termíny státních závěrečných zkoušek na ÚPI.

Více informací

 • Detailní popis programu Erasmus+ najdete na fakultních stránkách.
 • Rozhodnete-li se pro výjezd, kontaktujte koordinátora projektu Erasmus+ na našem ústavu: Ing. Jiří Vondál, Ph.D. a proberte s ním všechny záležitosti Vašeho výjezdu!
 • V případě potřeby Vám poradí přímo ředitel ústavu či další pracovníci.

Další možnosti studia a práce v zahraničí

 • V rámci Erasmus+ existují zahraniční praxe – placená stáž v zahraniční firmě, více zde.
 • Pracovní stáže po celém světě v rámci IAESTE.
 • Různá zahraniční stipendia a spolupráce: Dům zahraniční spolupráce.
 • Krátkodobé studijní stáže prostřednictvím organizace BEST.
 • Příležitostí je hodně, stačí jen chtít a poohlédnout se po vhodném programu – třeba zde.

Absolvované stáže našimi studenty

Díky bohatým kontaktům bylo nebo je zajištěno studium na mnoha univerzitách. V řadě případů se však pobyt realizoval mimo program Erasmus. Tyto pobyty se týkaly jak doktorandů, tak i studentů magisterského studia.

 • Université de Technologie de Compiegne, Francie
 • Ecole des Mines de Paris, Francie
 • University of Dortmund, Německo
 • Technical University Dresden, Německo
 • University of Applied Sciences, Schmalkalden, Německo
 • Royal University of Technology (KTH), Stockholm, Švédsko
 • The University of Manchester, Velká Británie
 • University of Salford, Velká Británie
 • University of Malta, Malta
 • Universita degli Studi di Genova, Itálie
 • University of Veszprém, Maďarsko
 • Ostfold University College, Norsko
 • Technical University of Denmark, Lyngby, Dánsko
 • University of Oulu, Finsko
 • Delft University of Technology, Holandsko
 • Universitat Politechnica de Catalunya, Barcelona, Španělsko
 • Instituto Superior Técnico Lisboa, Portugalsko

Důležité poznámky a zkušenosti s výjezdy studentů na ÚPI

ÚPI poskytuje a nabízí výjezdy svým studentů už řadu let. Příslušní pracovníci ÚPI tak mají řadu praktických zkušeností, které zúročují a promítají do současných aktivit v této oblasti (a naopak ÚPI zajišťuje výuku zahraničních studentů). Jeví se jako seriózní a důležité upozornit studenty, zajímající se o studium v zahraničí, na některé obecné zkušenosti:

 • Vyrovnávání výukových standardů a požadavků na jazykové znalosti studentů v zemích EU se dotýká i oblasti studia v zahraničí. Zatímco v raných počátcích programu Erasmus bylo akceptováno, když student vyjíždějící do zahraničí měl v dohodě o studiu nasmlouváno, že absolvuje v průběhu pobytu v délce jednoho semestru dva odborné a jeden jazykový kurz, v současné době jsou již na vyjíždějící studenty kladeny mnohem náročnější požadavky.
 • Zahraniční oddělení FSI každoročně aktualizuje kreditová kritéria, jež student musí na zahraniční univerzitě splnit. Tato kreditová kritéria zahrnují určitý významný počet kreditů za tzv. „ekvivalentní předměty“ a určitý počet kreditů za tzv. „neekvivalentní předměty“.
 • Kredity za tzv. „ekvivalentní předměty“ student splní tak, že během studia v zahraničí úspěšně absolvuje (tj. složí) zkoušku z tamějších odborných předmětů, které však musí odpovídat předmětům, jež by student studoval na domovském ústavu, kdyby do zahraničí nevyjížděl.
 • Předepsaný minimální počet kreditů za tzv. „neekvivalentní předměty“ student splní tak, že během studia v zahraničí úspěšně absolvuje (tj. složí) zkoušku z tamějších odborných a jazykových předmětů, které nemusí odpovídat předmětům, které by student studoval na domovském ústavu, kdyby do zahraničí nevyjížděl.
 • Jelikož kreditové hodnocení předmětů vyučovaných na zahraničních univerzitách je ve většině případů nižší než u předmětů na FSI, je velmi často potřeba, aby si student pro splnění tzv. „ekvivalentních předmětů“ zapsal více odborných předmětů než by studoval na domovském ústavu, kdyby nevyjížděl.
 • Na řadě zahraničních univerzit, v zemích, jejichž mateřský jazyk je jiný než anglický, se nabízí výuka vybraných předmětů v angličtině. Velmi často však jde pouze o tyto vybrané předměty (u nichž je výuka v angličtině pouze částečná) a pokud vyjíždějící student neovládá mimo angličtiny alespoň základy tamějšího mateřského jazyka, nastává problém ve všeobecné komunikaci.
 • Některé (a překvapivě často méně vyhlášené) univerzity nabízejí v rámci programu Erasmus v době před začátkem semestru přijíždějícím studentům zdarma jedno až dvoutýdenní intenzivní jazykový (a pobytový) kurz spojený s poznáváním prostředí univerzity, města a jeho okolí. V takovém případě doporučujeme studentům nabídky využít.
 • Při výjezdu do některých zemí EU nemusí stipendium programu Erasmus pokrýt veškeré náklady na studium a vyjíždějící student musí mít připraveny vlastní prostředky. Závisí to ovšem na skutečnosti, jak má vše zajištěno.

S ohledem na výše zmíněné a další praktické zkušenosti, preferuje ÚPI ty univerzity, s nimiž má dlouhodobě výborné vztahy a zkušenosti a při výjezdu studentů na tyto univerzity lze garantovat po všech stránkách komplexní péči o studenty, včetně nezanedbatelného faktu, že na dotyčné zahraniční univerzitě působí kontaktní osoba, která je od počátku příjezdu studentů s nimi v kontaktu, sleduje jejich působení a poskytuje jim potřebné informace, a na kterou se v případě jakýchkoli neočekávaných potíží mohou studenti kdykoliv obrátit.

ÚPI vzhledem ke své pozici v Evropě i ve světě, je schopen zajistit studijní pobyt na různých univerzitách. Doporučuje však zájemci o toto studium vejít v přímý kontakt s koordinátorem projektu Erasmus, resp. s ředitelem ústavu. Pokud půjde o univerzitu, která dosud není zahrnuta do spolupráce s FSI, může ÚPI zájemci s příslušným kontaktováním dotyčné univerzity pomoci a umožní podepsání tzv. bilaterální smlouvy, která je nutná pro spolupráci univerzit v rámci programu Erasmus. U těchto případů je však pro studenty potenciální nebezpečí zmeškání termínu podání přihlášky k výjezdu (která může následovat až po podpisu bilaterální smlouvy oběma univerzitami) a také nezanedbatelný fakt neověřených pobytových a studijních podmínek u nově kontaktované univerzity.