PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

OBOR S KOMPLEXNÍM
PŘESAHEM DO ŽIVOTA

. . . A CO JE VLASTNĚ
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

bile-pruhy-big

Zkusili jste se už někdy zamyslet nad tím, kolik každodenních a v podstatě „samozřejmých” činností kolem nás probíhá „nějakým” způsobem a co vlastně tyto nutné činnosti „procesuje” a řídí?

Všechny tyto oblasti napříč různými obory lidské činnosti představují témata, kterými se PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ zabývá. PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ navíc k těmto oblastem přistupuje maximálně komplexně a propojuje je tak, aby byl respektován přístup na bázi tří základních aspektů „3E” (Energy + Economy + Environment).

MOŽNOSTI STUDIA

Naše zkušenost je taková, že z hlediska hloubky znalostí a uplatnění se na trhu práce je v našem oboru nutné, aby absolvent bakalářského studia pokračoval v magisterském studiu. Absolvování doktorského studia je potom vítaným bonusem z hledistka získání schopností tvůrčího přístupu.

JAK S VÝUKOU?

Důraz je u nás kladen na rozvoj tvůrčích schopností každého studenta.
Na výuce se rovněž podílejí špičkoví externí odborníci z praxe.
Součástí výuky jsou experimentální práce v laboratořích a na zkušebnách. Zde můžeme poznamenat, že mezi nejoblíbenější aktivity patří silně motivující úloha vaření piva.
Náš ústav zajišťuje studijní stáže na řadě partnerských zahraničních univerzit.
„Nestojíme” v čase a výuku vždy přizpůsobujeme aktuálním požadavkům průmyslové a komunální sféry.

image-ge

TITUL Z ČR i NĚMECKA? ... ANO!

Od roku 2015 jsme rozjeli společný studijní program (dualdiploma) s universitou v Augsburgu, Německo (Bavorsko), takže je možné v rámci jednoho studijního programu získat titul jak u nás v ČR, tak také na univerzitě v Německu!

image-ge-2

UPLATNĚNÍ

Pokud si nejste jistí, čím můžete být po absolvování oboru procesního inženýrství, níže je pár příkladů... 

MANAŽER

energetické a ekonomické hodnocení provozů

VÝVOJOVÝ SPECIALISTA

návrh nových resp. originálních zařízení

KONSTRUKTÉR NEBO VÝPOČTÁŘ

konstruktér tlakových nádob a výměníků tepla nebo vývojář nové technologické linky pro výrobu léčiv

SPECIALISTA

navrhování a konstrukce zařízení, TROUBLESHOOTING, ochrana životního prostředí, využití odpadů

PROJEKTOVÝ INŽENÝR

energetické zdroje, úspory, využití odpadního tepla

OBCHODNÍ SPECIALISTA

realizace nabídek procesních zařízení pro průmysl

fsi-logo-pro-web
sede-pruhy

NESLIBUJEME

Kdybychom tvrdili, že náš obor je to nejlepší, co může člověka potkat, že je u nás vše stoprocentně perfektní atd., tak přinejmenším nebudeme mluvit pravdu. Ideální život neexistuje, můžeme se snažit k něčemu takovému pouze přiblížit.

 

Neslibujeme při studiu jen samé úspěchy..., víme že cesta k cíli může být obtížná, že tento studijní obor neznamená cestu nejmenšího odporu. Co však slíbit můžeme je skutečnost, že naši lidé se studentům maximálně věnují a že to pro ně není jen práce za účelem výdělku.

 

Pokud se však pro toto studium na základě věrohodných a důkladných informací rozhodnete, vězte, že to celé má skutečně velý smysl. Koneckonců naše motto je: „Máme zájem o ty, kteří mají zájem.“ A moc nás těší stovky našich úspěšných absolventů!

 

Můžeme tedy garantovat, že PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ je obor, který jednoznačně zajišťuje kvalitní uplatnění na trhu práce a vybudování si solidní profesionální kariéry.

NĚKTERÉ ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ

marcus-reppich

Prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (Německo)

absolvent inženýrského (magisterského) i doktorského studia na ÚPI FSI VUT v Brně

„Prošel jsem několika německými firmami, jsem ve styku s různými technickými univerzitami v Německu a mohu konstatovat, že na základě úrovně znalostí získaných při studiu vašeho oboru lze zařadit vaše pracoviště zhruba do první třetiny ústavů či kateder stejného nebo příbuzného zaměření v Německu.“

Poznámka: M. Reppich se stal po několikaleté úspěšné průmyslové praxi ve věku 33 let v daném oboru nejmladším řádným profesorem v Německu.

tomas-halabala

MUDr. Ing. Tomáš Halabala (ČR)

absolvování oboru výrazně přispělo k netradičnímu přístupu ve stomatologii — parodontologii.

V současné době je jedním z nejuznávanějších zubních lékařů v republice.

tym-2017

V roce 2017 skupina čtyř našich studentů (Rostislav Slovák, Jan Vávra, Vojtěch Frank a Václav Miklas)

dosáhla velmi pěkného úspěchu na inženýrské soutěži EBEC Central. Po vítězství v univerzitním finále (v kategorii case study) zvítězil tento tým i ve středoevropském finále v Budapešti.

Věříme, že tito dnes již bývalí naši studenti mohou poskytnout inspiraci všem svým následovníkům.

bile-pruhy-big