english
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně ÚSTAV PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Činnosti ústavu

Termické procesy a čištění plynů

Charakteristika činnosti

Naše činnost pokrývá tři oblasti zaměření, a to oblast spalovacích procesů, oblast čištění spalin a odpadních průmyslových plynů, a oblast využívání alternativních pa­liv.

a) Oblast spalovacích procesů

b) Oblast čištění spalin a odpadních průmyslových plynů

c) Oblast využití alternativních paliv

K výzkumné činnosti se využívá široká experimentální základna. Podrobnější informace o výzkumu v oblasti termických procesů a čištění plynů naleznete zde, případně z našich publikací, jejichž seznam je uveden na osobních stránkách doktorandů a zaměstnanců.

Spolupráce s komerční průmyslovou a komunální sférou

Zákazníkům z průmyslové sféry poskytuje spolupráce s ÚPI zázemí vysoce kvalifikovaných odborníků se zkušenostmi z výše uvedených oblastí. Naši zákazníci u nás naleznou široké zázemí moderně vybavených laboratoří a zkušebních zařízení, které mohou využít pro řešení jejich výzkumně-vývojových projektů. Podrobnější informace o poskytovaných službách a referencích naleznete zde.

Zapojení studentů

Do řešení strategických výzkumných projektů zapojujeme v rámci závěrečných prací studenty bakalářského oboru Základy strojního inženýrství a navazujícího magisterského oboru Procesní inženýrství. Za ideální postup, který respektuje princip zavedeného systému dvoustupňového studia, považujeme návaznost bakalářské a magisterské prá­ce.

Vzhledem k různorodé a komplexní činnosti, lze obsah práce přizpůsobit individuálním schopnostem a zájmům studentů (experimentálně, konstrukčně či výpočtově zaměřené práce). Na druhou stranu se očekává solidní přístup ze strany studentů, vlastní iniciativa a průběžné řešení již od okamžiku zadání práce.

Seznam obhájených prací naleznete zde.

Kontakt

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s naším týmem kontaktujte koordinátora sekce:

Ing. Pavel SKRYJA, Ph.D.
Ústav procesního inženýrství, FSI VUT v Brně
budova D5 (NETME Centre), dveře č. 458
e-mail: skryja@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 144 958

[více]

Přihlášení na intranet

[more]

Poslední zprávy

© 2009-2018  |  Ústav procesního inženýrství FSI VUT v Brně